Wspólnotowe Oznakowanie Ekologiczne


Certificates

Certyfikaty

Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne

Hotel Steyler Fátima działa z całkowitym poszanowaniem środowiska naturalnego. Informujemy naszych gości, iż Hotel uzyskał certyfikat Wspólnotowego Oznakowania Ekologicznego (WOE). WOE jest nieobowiązkowym certyfikatem, który identyfikuje produkty i usługi wywierające minimalny wpływ na środowisko naturalne podczas całkowietego okresu użytkowania, a przez to przyczyniające się do efektywnego wykorzystania zasobów i wysokiego poziomu poszanowania środowiska naturalnego.

Przyznanie certyfikatu WOE turystycznemu obiektowi noclegowemu oznacza, że poprzez zastosowanie różnorodnych rozwiązań świadczy on usługi z poszanowaniem środowiska naturalnego. Z tego powodu zobowiązujemy się do rozwijania i wprowadzania w życie właściwej polityki ochrony środowiska i zwiększonej odpowiedzialności społecznej, a także do zwracania uwagi naszych gości na właściwe zachowanie.

Liczymy na Państwa współpracę w zachowaniu zasad ochrony środowiska.