Pełna historia


AF_Hall_Entrada

Historia

Steyler Fátima Hotel, Congress & Spa

Największy zespół hotelowy w Fatimie, oferujący zróżnicowaną przestrzeń i usługi, powstał, aby realizować cel charytatywny: wspierać ekonomicznie misje Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD).

Początek (1875)

Aby zrozumieć historię Steyler Fátima Hotel, trzeba cofnąć się do roku 1875. W XIX wieku w Kościele w Europie rozwinęła się bardzo silna świadomość odpowiedzialności misyjnej, której prawdziwym przykładem był Ojciec Arnold Janssen (misjonarz narodowości niemieckiej). 8 września 1875 roku założył on Zgromadzenie Misjonarzy Słowa Bożego. Ze wzgledu na antyklerykalną politykę Bismarcka siedzibę zgromadzenia ustanowiono nie na terenie Niemiec, lecz w małej wiosce Steyl już za granicą holenderską. Z tego aktu założycielskiego zrodził się międzynarodowy ruch misyjny, dzięki któremu SVD rozprzestrzeniło się na cały świat.
Zgromadzenie Słowa Bożego w Portugalii (1949)
W roku 1949, w miasteczku Tortesendo, grupa ojców i braci SVD zapoczątkowała obecność werbistów w Portugalii.
Zgromadzenie Słowa Bożego w Fatimie (1954)
Również w Fatimie odczuwano pragnienie założenia wspólnoty werbistów przy Sanktuarium Matki Bożej. I tak już 21 września 1954 roku rozpoczął się rok akademicki w nowym Seminarium.

Steyler Fátima Hotel, Congress & Spa

Największy zespół hotelowy w Fatimie, oferujący zróżnicowaną przestrzeń i usługi, powstał, aby realizować cel charytatywny: wspierać ekonomicznie misje Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD).

Początek (1875)

Aby zrozumieć historię Steyler Fátima Hotel, trzeba cofnąć się do roku 1875. W XIX wieku w Kościele w Europie rozwinęła się bardzo silna świadomość odpowiedzialności misyjnej, której prawdziwym przykładem był Ojciec Arnold Janssen (misjonarz narodowości niemieckiej). 8 września 1875 roku założył on Zgromadzenie Misjonarzy Słowa Bożego. Ze wzgledu na antyklerykalną politykę Bismarcka siedzibę zgromadzenia ustanowiono nie na terenie Niemiec, lecz w małej wiosce Steyl już za granicą holenderską. Z tego aktu założycielskiego zrodził się międzynarodowy ruch misyjny, dzięki któremu SVD rozprzestrzeniło się na cały świat.

Zgromadzenie Słowa Bożego w Portugalii (1949)

W roku 1949, w miasteczku Tortesendo, grupa ojców i braci SVD zapoczątkowała obecność werbistów w Portugalii.

Zgromadzenie Słowa Bożego w Fatimie (1954)

Również w Fatimie odczuwano pragnienie założenia wspólnoty werbistów przy Sanktuarium Matki Bożej. I tak już 21 września 1954 roku rozpoczął się rok akademicki w nowym Seminarium.

Pensjonat Iria (1960)

Historia hotelu jest ściśle połączona z osobą kapłana SVD, Josepha Otto Poppa. Urodzony w Niemczech w 1909 roku, przybywa do Portugalii w 1959, aby objąć funkcję prowincjała. Dysponował wystarczającym doświadczeniem, aby dostrzec potrzebę utworzenia funduszy, pozwalających skonsolidować działalność misyjną Kościoła. Ufundował ligę dobroczyńców zwaną “Przyjaciółmi Fatimy”, która ofiarowała wsparcie ekonomiczne strukturom formacyjnym w Portugalii. Ojciec Joseph Otto Popp rozumiał również, że kluczową kwestią jest autonomia finansowa, bez zależności od dobroczyńców. W tym właśnie celu zakupił w roku 1960 Pensjonat Iria, na którego miejscu obecnie się znajdują Hotel Steyler Fátima i sklep z dewocjonaliami Słowo Boże.

Dom Słowa Bożego (1960)

Aby nadać hotelowi tożsamość werbistowską, ojciec Popp niezwłocznie poprosił, aby zmienić nazwę z: Pensjonat Iria na: Dom Słowa Bożego.

Hotel Słowo Boże (1981)

W rezultacie zmian, jakim poddano Dom Słowa Bożego, m.in. w wyniku zakupu nowego budynku, zwiększono ilość miejsc noclegowych w hotelu. Ministerstwo Turystyki pozytywnie rozpatrzyło wniosek o sklasyfikowanie obiektu jako hotelu i odtąd zespół funkcjonował jako 3-gwiazdkowy Hotel Słowo Boże z 208 pokojami.

Steyler Fátima Hotel (2009)

Już w roku 2009 nazwa Hotel Słowo Boże zostaje zmieniona na Steyler Fátima Hotel. Wybór nazwy związany jest z początkami Zgromadzenia i pochodzi od nazwy małej wioski Steyl w Holandii, gdzie w 1875 roku Arnold Janssen ufundował SVD. Zmiana nazwy podyktowana była potrzebą podkreślenia międzynarodowego charakteru hotelu w Fatimie, dając zarazem wyraz coraz większym wymaganiom stawianym jakości i innowacyjności świadczonych usług.

Steyler Fátima Hotel, Congress & Spa (2015)

Realizując potrzebę utrzymania doskonałego poziomu usług zgodnie z wymaganiami klientów, Steyler Fátima Hotel został poddany procesowi gruntownej rewitalizacji i internacjonalizacji. Zgodnie z polityką opartą na satysfakcji klienta, otwierając się na nowe, międzynarodowe rynki, udostępniono nowe usługi, które wzbogacają ofertę zespołu hotelowego o nazwie zmienionej obecnie na Steyler Fátima Hotel, Congress & Spa, i podnoszą jego klasyfikację do 4 gwiazdek.

Historia hotelu jest ściśle połączona z osobą kapłana SVD, Josepha Otto Poppa. Urodzony w Niemczech w 1909 roku, przybywa do Portugalii w 1959, aby objąć funkcję prowincjała. Dysponował wystarczającym doświadczeniem, aby dostrzec potrzebę utworzenia funduszy, pozwalających skonsolidować działalność misyjną Kościoła. Ufundował ligę dobroczyńców zwaną “Przyjaciółmi Fatimy”, która ofiarowała wsparcie ekonomiczne strukturom formacyjnym w Portugalii. Ojciec Joseph Otto Popp rozumiał również, że kluczową kwestią jest autonomia finansowa, bez zależności od dobroczyńców. W tym właśnie celu zakupił w roku 1960 Pensjonat Iria, na którego miejscu obecnie się znajdują Hotel Steyler Fátima i sklep z dewocjonaliami Słowo Boże.

Dom Słowa Bożego (1960)

Aby nadać hotelowi tożsamość werbistowską, ojciec Popp niezwłocznie poprosił, aby zmienić nazwę z: Pensjonat Iria na: Dom Słowa Bożego.

Hotel Słowo Boże (1981)

W rezultacie zmian, jakim poddano Dom Słowa Bożego, m.in. w wyniku zakupu nowego budynku, zwiększono ilość miejsc noclegowych w hotelu. Ministerstwo Turystyki pozytywnie rozpatrzyło wniosek o sklasyfikowanie obiektu jako hotelu i odtąd zespół funkcjonował jako 3-gwiazdkowy Hotel Słowo Boże z 208 pokojami.

Steyler Fátima Hotel (2009)

Już w roku 2009 nazwa Hotel Słowo Boże zostaje zmieniona na Steyler Fátima Hotel. Wybór nazwy związany jest z początkami Zgromadzenia i pochodzi od nazwy małej wioski Steyl w Holandii, gdzie w 1875 roku Arnold Janssen ufundował SVD. Zmiana nazwy podyktowana była potrzebą podkreślenia międzynarodowego charakteru hotelu w Fatimie, dając zarazem wyraz coraz większym wymaganiom stawianym jakości i innowacyjności świadczonych usług.

Steyler Fátima Hotel, Congress & Spa (2015)

Realizując potrzebę utrzymania doskonałego poziomu usług zgodnie z wymaganiami klientów, Steyler Fátima Hotel został poddany procesowi gruntownej rewitalizacji i internacjonalizacji. Zgodnie z polityką opartą na satysfakcji klienta, otwierając się na nowe, międzynarodowe rynki, udostępniono nowe usługi, które wzbogacają ofertę zespołu hotelowego o nazwie zmienionej obecnie na Steyler Fátima Hotel, Congress & Spa, i podnoszą jego klasyfikację do 4 gwiazdek.

2604-steyler Hotel