Historia


AF_Hall_Entrada

Historia

Największy zespół hotelowy w Fatimie, oferujący zróżnicowaną przestrzeń i usługi, powstał, aby realizować cel charytatywny: wspierać ekonomicznie misje Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD). Realizowana etapami, wieloletnia budowa, której owocem jest Steyler Fátima Hotel, Congress & Spa w swojej obecnej formie, rozpoczęła się w 1960 roku od zakupu Pensjonatu Iria (którego nazwę zmienionego od razu na Dom Słowa Bożego).

Początkowo hotel posiadał tylko jeden budynek, jednak w roku 1979 uzyskuje pozwolenia na eksploatowanie kolejnego budynku z 76 pokojami, a po trzech latach, uzyskawszy pozwolenie na użytkowanie kolejnego budynku z 132 pokojami i dochodząc w sumie do 208 pokoi, Hotel Słowa Bożego uzyskuje klasyfikację 3-gwiazdkową. Wobec oczywistej potrzeby podkreślenia międzynarodowego charakteru hotelu, dając zarazem wyraz coraz większym wymaganiom stawianym jakości i innowacyjności świadczonych usług, w roku 2009 hotel zmienia nazwę na Steyler Fátima Hotel.

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, już w 2015 roku hotel poddano procesowi dogłębnej rewitalizacji i internacjonalizacji; wzbogacono ofertę o nowe usługi, a także zmieniono nazwę i klasyfikację na 4-gwiazdkowy Steyler Fátima Hotel, Congress & Spa.

2604-steyler Hotel